Hoofdcontent

Nieuw Doesburgs Vacaturebank

Aan organisaties, stichtingen en verenigingen in Doesburg

Het stemt optimistisch als je ziet hoeveel organisaties actief zijn in Doesburg. Meer dan honderd, met bevlogen en actieve vrijwilligers en bestuurders. De één is actief in de culturele sector, de ander op het gebied van zorg, natuur, onderwijs of sport.

Hoe verschillend ook van aard en doel, wat de organisaties gemeen hebben is de gevoelde verantwoordelijkheid om hun organisatie actief en draaiende te houden. Er moeten activiteiten en evenementen georganiseerd worden, vrijwilligers worden gezocht, financiële taken uitgevoerd en de organisatie moet toekomstbestendig worden gemaakt. Die taken kunnen soms zwaar op de vrijwillige medewerkers drukken. De meeste vrijwilligers hebben naast dit werk immers ook nog een baan, gezin, mantelzorgtaken en een vriendenkring. Pittig!

Wat al zou helpen is dat organisaties elkáár beter kunnen ondersteunen. En meer nog, bij aanvragen en uitvoeren van activiteiten en evenementen, zich gesteund weten door de gemeente. De gemeente en een aantal maatschappelijke organisaties zijn met die gedachte bij elkaar gaan zitten om ‘Versterking van het vrijwilligerswerk’ vorm en inhoud te geven. 
Een eenvoudig, maar belangrijk instrument om organisaties te ondersteunen is een gezamenlijke plek waar je je informatie kwijt kunt en informatie van anderen kan ophalen. Waar je elkaars hulp kunt vragen en elkaar kan helpen vrijwilligers te werven. Een website waar iedere organisatie zelf inhoud aan kan geven en waar bewoners uitgenodigd worden hun vrije tijd zinvol, maar zeker ook leuk in te vullen.

Deze nieuwe website noemen we dan ook: Actief in Doesburg. En ‘actief’ is breed, het kan gaan om een éénmalige of een wat langduriger activiteit: een taak in het museum, op het sportveld of bij een evenement. Het kan gaan om praktische taken of om bestuurlijke taken. ‘Actief’ geldt ook voor alle leeftijden. Op de website staan activiteiten voor jong en oud, voor doeners en denkers, voor hulpvragers en hulpgevers.

Veel Doesburgers kennen de huidige website Actief in Doesburg wel. Tot nu toe was deze website vooral gericht op sportieve activiteiten en jeugd van Sjors creatief/Sjors sportief. De gemeente heeft het groene licht gegeven de website Actief in Doesburg te ‘herbouwen’ tot een instrument van alle Doesburgse organisaties. Iedere organisatie kan er zijn eigen verhaal op kwijt, de agenda gebruiken om zijn activiteiten bekend te maken. En vooral ook om jonge mensen uit te nodigen zich samen in te zetten om het vrijwilligerswerk in Doesburg levend te houden. De website is een onderdeel van het gehele Versterking Vrijwilligersplan, waar gewerkt wordt aan het ondersteunen van vrijwilligers en het versterken van sociale samenhang en buurtontwikkeling. De website ‘Actief in Doesburg’ is een begin.

Binnenkort ontvangt u informatie over het gebruik van de website als organisatie met instructies om uw gegevens erop in te voeren. Het kan ook dat u nog vragen heeft of suggesties om het Versterking Vrijwilligersplan vorm te geven. Laat dan even weten wanneer dat het beste uitkomt en dan maken we een afspraak.

Vacatures toevoegen op de Vrijligers Vacaturebank kan via je eigen inlogpagina. Login en klik bij 'overige' op 'Vrijwilliger Vacature'.